NEŽ ZAČNETE S KOUČINKEM

První setkání

První setkání slouží k tomu, abychom se vzájemně poznali a zjistili tak, jestli spolu budeme chtít dále spolupracovat.  Popovídáme si o tom, co chcete změnit ve svém životě. Jako nový klient vyplníte vstupní dotazník a tématům z dotazníku se budeme během prvního setkání věnovat. 

Co ode mne můžete očekávat? 

Doporučím vám počet koučovacích sezení.

Pomohu vám s přesnou formulací cíle

Budu vám pokládat otázky, které pomohou nastartovat uvědomění, co se děje, co chcete jinak, jak to můžete změnit a pomohou vám s motivací  k akci. Otázkami vám vracím vaše vlastní myšlenky tak, abyste vy sami přišli na svá řešení. To vše bez jakékoli manipulace. Neradím, pouze vás provázím.  Jsem zodpovědná za proces, vy zodpovídáte za výsledek řešení vašeho tématu.

Díky technice koučovacích otázek budete umět:

  • co nejpřesněji pojmenovat cíl sezení,

  • stanovit reálný časový rámec toho, kdy chcete cílů dosáhnout,

  • nalézt v sobě  možnosti řešení,

  • vytvořit akční plán s konkrétními termíny.

V případě, že to bude vhodné a přínosné, použiji kromě koučovacího rozhovoru i jiné - doplňující techniky, které pomohou vidět situaci z nadhledu a detailněji ji pochopit a které  mohou být užitečné v ujasnění Vaší vize.


Jako doplněk koučovacího rozhovoru mohu použít koučovací karty. Proč? Odlehčí přemýšlení například v případech, když se zaseknete a nevíte, jak dál mluvit, karty splní funkci zástupného symbolu nějaké osoby, emoce, problému a podobně. Pomocí karet si také můžete  zobrazit výchozí a konečný stav vašeho tématu.

Při práci s klienty dodržuji Etický kodex kouče:

https://www.coachfederation.cz/cz/pro-klienty/eticky-kodex.html